All Posts By

schaeferhundkreds16.dk

Generalforsamling kreds 16 onsdag den 8 februar kl 18.00

By | Nyheder | No Comments

                     Generalforsamling Schæferhundeklubben kreds 16 Aalborg

Schæferhundeklubben kreds 16 Aalborg indkalder til ordinær generalforsamling
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset, Nørkæret 77, 9270 Klarup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetæller
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning.
 5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene
 8. Valg af formand
 9. Valg af sekretær
 10. Valg af bestyrelsesmedlem
 11. Valg af første suppleant
 12. Valg af anden suppleant
 13. Valg af revisor
 14. Valg af revisorsuppleant
 15. Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs møde.
 16. Eventuelt

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På formand@schaeferhundkreds16.dk

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum
3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt
forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Bestyrelsen kreds 16

Se i PDF format: Indkaldelse generalforsamling 2017

Orienteringsmøde onsdag den 5 Oktober kl 18.20.

By | Nyheder | No Comments

Orienteringsmøde vedrørende Flytning af Kreds 16
Onsdag den 5 Oktober kl 18.20.
Vi får brug for hjælp fra alle medlemmer.
Vi vil gerne opfordre jer til at tage traileren med når I kører til træning da vi har en del ting der skal på genbrugspladsen.
Vi skal også løbende have kørt en del til den nye træningspladsen.
Vi har besluttet at kredsmesterskabet 2016 først afholdes i foråret 2017
Bestyrelsen

Prøve dag den 2 juli

By | Nyheder | No Comments

Tillykke med færdselsprøven til Ulla Søby Quist og Caddy
Line Kjær Jensen og Maddie
Ole Christensen og Hollie

Tillykke med B prøven til Steen Vagn Jensen og Pacco

Tillykke med Ipo 2 til
Line Kjær Jensen og Vega

Derudover tillykke til Anne Marie med en Frp 3 spor
Og Ditte med en Ipo 1.
Desværre en enkelt misset færdselsprøve til Rasmus og Anton.

Tusind tak til Helle Nymark Melgaard Pedersen for at lave mad og Lars for at passe køkken og grill sammen med Ulla. 😄😄

Tusind tak til Finn Høffler for hjælp til at finde sporarealer og lægge spor.

Tak til Kent Krogh for at være figurant .

Tak til Gruppen.

Og tak til prøverleder Helle Høgh for velafviklet prøve

Alt i alt en super dejlig dag i Kreds 16 😄😄😄😄

Sommerferie

By | Nyheder | No Comments

🌞🌞 Sommerferie 🌞🌞

Sidste træning inden sommerferien er onsdag den 29 juni og så starter vi op igen onsdag den 3 August 😃

Husk vi har prøve ude i klubben Lørdag den 2. Juli så kom nu ud og kig og se hvad det er i kan træne hen imod, selvom der er sommerferie skal i jo stadig træne 😉