Kreds 16 forretningsorden
Udgave V1.3

 

Kreds 16 har til formål, at alle skal føle sig velkommen, uanset ambitionsniveau. Klubben spænder over hele linjen. Det vil sige, at der er ringtræning, hvalpehold, lydighedshold, brugshunde hold, og spor træning, altså der er plads til alle.

Vi tilstræber, at kunne tilfredsstille hver enkelt hund og føres behov. Det kan vi gøre ved, at have en god bredde af trænere, figuranter og andre frivillige hjælpere med god viden.

Også det sociale fællesskab er en vigtig del af kreds 16, hvorfor vi forsøger, at tilbyde aktiviteter og arrangementer for enhver smag og i det omfang vores tid tillader det. Vi er meget imødekomne overfor gode, fornuftige og relevante tiltag, der kan være medvirkende til, at styrke klubbens sammenhold, både socialt, men så sandelig også træningsmæssigt.

Kreds 16 er medlemmernes klub. Vi hjælper hinanden og dermed bliver det lettere og sjovere for alle.

Vores motto er: Det skal være sjovt at træne hund og ingen over klubben

 1. Trænings gebyr:
 2. Der betales for et år af gangen. Betalingen skal senest være indbetalt den 31.01. ???

 

 1. Der betales kr. 1.000,- pr. år. Der betales pr. hundeføre og ikke pr. hund.

 

 1. Påbegyndes træningen i første kvartal betales 100 % af det årlige trænings gebyr.

Påbegyndes træningen i andet kvartal betales 75 % af det årlige trænings gebyr.

Påbegyndes træningen i tredje kvartal betales 50 % af det årlige trænings gebyr.

Påbegyndes træningen i fjerde kvartal betales 25 % af det årlige trænings gebyr.

 

 1. Alle der ikke betaler træningsgebyr, regnes for gæste træner, og betaler kr. 25,- pr. gang. Hundefører der kommer fra andre klubber og stiller til prøver i Kreds 16, kan komme og træne gratis, dog uden for normal træningstid.

 

 1. Så længe klubben har træningstilbud til hundeføreren, vil der ikke kunne tilbagebetales træningsgebyr. Man træner i Kreds 16 og ikke ved en bestemt træner eller hold

 

 1. Der gives husstands rabat. Halv pris på de efterfølgende hundefører.

 

 

 1. Honorar til træner og bestyrelse:
 2. Trænere og bestyrelsesmedlemmer betaler kun ½ træningsgebyr

 

 1. Stopper man som træner, vil der efter følgende formel blive op krævet træningsgebyr for resten af året:
  ½ træningsgebyr / 12 * kalender måneder man har været træner minus fuldt træningsgebyr.
  Ønsker man ikke at betale det opkrævede træningsgebyr, vil man blive betegnet som udmeldt.

 

 1. Starter man inde i et kalender år udregnes trænings gebyret efter følgende formel:
  ½ træningsgebyr / 12 * tilbageværende kalender måneder minus fuldt træningsgebyr.

 

 1. Såfremt klubben holder den årlige jule frokost, vil denne være uden beregning for træner og bestyrelses medlemmer. ( Ikke for suppleanter, revisor og BRK ) Der kan på ingen måde gøres krav på at få pengene udbetalt.

 

 1. Repræsentantskabsmøde
 2. Kørsel dækkes med 1kr. pr. km fra hjemmet. Ved flere deltager skal der så vidt muligt køres sammen.
 3. Alt forplejning betales af kreds 16
 4. Træner kurser
 5. Træner relaterer kurser til klubbens aktive træner, skal godkendes af bestyrelsen/trænerudvalg.

 

 1. Kørsel dækkes med 1kr. pr. km fra hjemmet. Ved flere deltager skal der så vidt muligt køres sammen.

 

 1. Kursus gebyr betales af kreds 16.

 

 1. Der gives ingen tilskud til forplejning
 2. Leje af klubhus:
 3. For alle der betaler træningsgebyr, er prisen for leje af klubhus kr. 250,- + slut rengøring pr. dag. Man skal ikke forvente, at klubhuset er rengjort ved modtagelsen. Der kan laves aftaler om, at kunne købe drikkevarer af klubben. Der udarbejdes lejekontrakt.

 

 1. For alle der ikke betaler træningsgebyr, er prisen for leje af klubhus kr. 500,- + slut rengøring pr. dag. Man skal ikke forvente, at klubhuset er rengjort ved modtagelsen. Der kan laves aftaler om, at kunne købe drikkevarer af klubben. Der udarbejdes lejekontrakt

 

 1. For kurser eller andre indtægtsgivende arrangementer og aktiviteter, der ikke afholdes af Kreds 16, er prisen for leje af klubhus kr. 500,- + slut rengøring pr. dag. Man skal ikke forvente, at klubhuset er rengjort ved modtagelsen. Der kan laves aftaler om, at kunne købe drikkevarer af klubben. Der udarbejdes lejekontrakt.

 

 1. Sponsorater:
 2. Kreds 16 giver sponsorater til de kredse der afholder:

Danmarks bedste beg. B, IPO1 DM, IPO3 DM, IPO3 VM – holdet, Ungdomslegende, Sporhunde DM, HAS.

Der sponsoreres med 200,- det kan dog i tilfælde af mærke dage tættes op.

Der kan i specielle tilfælde gives til andre arrangementer.

 

 1. Tilskud:
 2. Danmarks bedste beg. B: Klubben yder tilskud med 100 % af startgebyret for medlemmer der betaler træningsgebyr

 

 1. Danmarks bedste IPO1 og DKK´s IPO1 DM: Klubben yder tilskud med 100 % af startgebyret for medlemmer der betaler træningsgebyr og er medlem af Kreds 16 via hovedklubben. Det kræver at man repræsenterer Schæferhundeklubben.

 

 1. IPO DM for schæferhunde: Klubben yder tilskud med 100 % af startgebyret og et kontant tilskud på kr. 250,- hvis det afholdes i Jylland, (hvis det afholdes inden for en radius af 50 km. fra kreds 16 gives ikke dette tilskud) kr. 500,- hvis det afholdes på Fyn. Og kr. 1000,- hvis det afholdes på Sjælland. Det kræver betalt træningsgebyr og medlem af Kreds 16 via hovedklubben.

 

 1. DKK´s IPO3 DM: Klubben yder tilskud til med 100 % af startgebyret og et kontant tilskud på kr. 250,- hvis det afholdes i Jylland, (hvis det afholdes inden for en radius af 50 km. fra kreds 16 gives ikke dette tilskud) kr. 500,- hvis det afholdes på Fyn og kr. 1000,- hvis det afholdes på Sjælland. Det kræver betalt træningsgebyr og medlem af Kreds 16 via hovedklubben og at man repræsenterer Schæferhundeklubben.

 

 1. HAS: Klubben yder tilskud med kr. 250,- hvis det afholdes i Jylland, (hvis det afholdes inden for en radius af 50 km. fra kreds 16 gives ikke dette tilskud) kr. 500,- hvis det afholdes på Fyn og kr. 1000,- hvis det afholdes på Sjælland. Dog kun hvis man stiller i brugsklasserne. Det kræver betalt træningsgebyr og medlem af Kreds 16 via hovedklubben.
 2. Der udbetales kun tilskud via bank overførelse og kun hvis blanket ”udbetaling” udfyldes og afleveres til kasseren eller formanden.
 3. Kredsmesterskab / Pokaler for bedste A-B-C prøver:
 4. Alle racer kan deltage. Det kræver dog man har betalt træningsgebyr.

 

 1. Første IPO prøve til hundeføre:
 2. Kreds 16 uddeler en pokal til en hundeføre, ved hundeførernes første bestået IPO prøve.

 

 

 1. Årets Kreds 16´er:
 2. Det er alle medlemmer der har betalt træningsgebyr der kan stemme på årets Kreds 16´er. Bestyrelsen opsætter en stemmekasse ca. 1. december, hvor medlemmerne ligger en stemmeseddel i med eget navn samt navn på den man stemmer på

 

 1. Egen betaling:
 2. Rekvisitter skal betales ved modtagelse. Bestilles der specielle rekvisitter eller andet som klubben skal bestille specielt hjem, skal disse betales forud.

 

 1. Ved tilmelding til diverse festlige arrangementer, skal der betales umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist til festudvalgets medlemmer. Betaling kan ske ved, bankoverførelse eller mobil pay, efter aftale med kasseren.

 

 1. Ved tilmelding til kurser skal der betales umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist. Betaling kan ske ved, bankoverførelse eller mobil pay, efter aftale med kasseren.

 

 1. Bestyrelsen:
 2. Har til opgave at sikre, at Schæferhundeklubbens vedtægter bliver overholdt, og skal træffe de overordnede beslutninger i klubben. Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien i Kreds 16. Det er diverse udvalg der arbejder med opgaverne, men bestyrelsen har det overordnede ansvar.
 3. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke købe for over kr. 1000,- uden godkendelse af formanden og kasseren. Andre skal på forhånd have tilladelse af formanden g kasseren.

 

 1. Trænerudvalg (TU): Har til opgave at sikre, at der er træner/e til de forskellige hold samt sikre, at trænerne deltager på relevante kurser. Hvordan træningen foregår på hvert enkelt hold er op til træneren og hundeførerne.