Referat bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har besluttet, at referater fra bestyrelsesmøder vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Dog forebeholder bestyrelsen sig ret til ikke at offentliggøre lukkede punkter og personsager.

Se referater her