Skip to main content

Generalforsamling 10-2-2016

By januar 20, 2016april 15th, 2016Nyheder

Generalforsamling Schæferhundeklubben kreds 16 Aalborg

 

Schæferhundeklubben kreds 16 Aalborg indkalder til ordinær generalforsamling
Onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.30 i klubhuset, Nørkæret 77, 9270 Klarup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetæller
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning.
 5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af sekretær
 11. Valg af første suppleant
 12. Valg af anden suppleant
 13. Valg af revisor
 14. Valg af revisorsuppleant
 15. Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs møde. (Skal vælges)
 16. Eventuelt

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På formand@schaeferhundkreds16.dk

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum
3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt
forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Bestyrelsen kreds 16