Skip to main content

Generalforsamling 2018

By januar 14, 2018Nyheder

Generalforsamling kreds 16 

Generalforsamling Schæferhundeklubben

kreds 16 Aalborg

 

Schæferhundeklubben kreds 16 Aalborg indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag den 14. februar 2018 kl. 18.00 i klubhuset, Overvejen 26 (Hornevej) 9220 Aalborg Ø

 

Dagsorden:

 

Såfremt der ikke kan vælges en 5-mands bestyrelse, laves den om til en 3-mands bestyrelse og vi går over til dagsorden nr. 2

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetæller.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning.
 5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene
 8. a) Valg af næstformand for 2 år
 9. b) Valg af kasserer for 2 år
 10. c) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
 11. d) Valg af første suppleant 1 år
 12. e) Valg af anden suppleant 1 år
 13. f) Valg af revisor 1år
 14. g) Valg af revisorsuppleant 1år
 15. h) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs møde.
 16. Eventuelt.

 

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På formand@schaeferhundkreds16.dk

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen

 

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Bestyrelsen kreds 16

Generalforsamling Schæferhundeklubben

kreds 16 Aalborg

 

Schæferhundeklubben kreds 16 Aalborg indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag den 14. februar 2018 kl. 18.00 i klubhuset, Overvejen 26 (Hornevej) 9220 Aalborg Ø

 

 

Dagsorden nr. 2

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetæller.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning.
 5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene
 8. a) Valg af kasserer for 2 år
 9. b) Valg af sekretær
 10. c) Valg af første suppleant 1år
 11. d) Valg af anden suppleant 1år
 12. e) Valg af revisor 1 år
 13. f) Valg af revisor suppleant 1 år
 14. g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs møde
 15. Eventuelt

 

 

 

Bestyrelsen kreds 16