Kreds 16`s forretningsorden

1. Trænings gebyr

  1. 1 års kontingent er 1000 kr. Betalingen skal senest være indbetalt den 31.01. ???Der indbetales på reg nr: 9128 og kontonummer :45731334181.1 Et  kvartal = 250 kr
  2. Der betales pr. hundefører og ikke pr. hund
  3. Alle der ikke betaler træningsgebyr, regnes for gæste træner, og betaler kr. 25,- pr. gang. Hundefører der kommer fra andre klubber og stiller til prøver i Kreds 16, kan komme og træne gratis, dog uden for normal træningstid.
  4. Så længe klubben har træningstilbud til hundeføreren, vil der ikke kunne tilbagebetales træningsgebyr. Man træner i Kreds 16 og ikke ved en bestemt træner eller hold.
  5. Der gives husstands rabat. Halv pris på de efterfølgende hundeførerer.
  6. Ved betaling af træningsgebyr accepterer man hermed kreds 16s forretningsorden.

2. Honorar til bestyrelse og trænere

 1. Bestyrelsesmedlemmer( herunder suppleanter) og trænere  er kontingentfrie.
 2. Stopper man som træner/bestyrelsesmedlem i utide betales kontingent for resten af året.
 3. Der bevilges 2000 kr. til køb af tøj/sko til hver af klubbens trænere hvert andet år. Kvittering til kasserer.

3. Repræsentantskabsmøde

 1. Kørsel dækkes med statens gældende takster. P.t 2019    3,86 kr pr km.
 2. Der SKAL køres i en bil.
 3. Alt forplejning betales af kreds 16

4. Træner kurser

 1. Træner relaterede kurser til klubbens aktive trænere aftales med bestyrelsen.
 2. Kørsel dækkes med statens gældende takster P.t 2019   3,86 pr km. Ved flere deltagere skal der så vidt muligt køres sammen.
 3. Der betales ikke kørselspenge til selvvalgte kurser for ” ikke trænere”
  Kursus gebyr betales af kreds 16.

Sponsorater

 1. Kreds 16 kan vælge at give sponsorater til flg:
 2. Danmarks bedste Beg B DM, DKKs bedste Beg B DM, IGP 1 DM, IGP 3 DM,Ungdomslejren, Sporhunde DM, HAS.Der kan ydes tilskud til:
  Danmarks bedste Beg B, Dkks  bedste Beg B, IGP 1 DM , Dkks IGP 1 DM , IGP 3 DM,  DKKs IGP3 DM,  Sporhunde DM,  HAS.

  Der gives udover startgebyr 250 kr tilskud i Jylland,  500 kr på Fyn og 1000 kr på Sjælland.

  Klubben yder tilskud med 100 % af startgebyret for medlemmer der betaler træningsgebyr og er medlem af kreds 16 via Schæferhundeklubben for Danmark og man stiller op for kreds 16.

  Tilskud overføres fra kasserer efter udfyldelse af ”udbetalingsblanket”

6. Kredsmesterskab / Pokaler for bedste A-B-C prøver

 1. Alle racer kan deltage. Det kræver dog man har betalt træningsgebyr.

7. Første IPO prøve til hundeføre

 1. Kreds 16 uddeler en pokal til en hundefører, ved hundeførerens første beståede IGP prøve.

Årets Kreds 16´er:

 1. Det er alle medlemmer der har betalt træningsgebyr der kan stemme på årets Kreds 16´er. Bestyrelsen opsætter en stemmekasse ca. 1. december, hvor medlemmerne ligger en stemmeseddel i med eget navn samt navn på den man stemmer på.

8. Egen betaling

 1. Ved tilmelding til diverse festlige arrangementer, skal der betales umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist til kasserer. Betaling kan ske ved  bankoverførsel eller kontant efter aftale med kasseren.
 2. Ved tilmelding til kurser skal der betales umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist. Betaling kan ske ved  bankoverførsel eller kontant efter aftale med kasseren.

9. Bestyrelsen

 1. Har til opgave at sikre, at Schæferhundeklubbens vedtægter bliver overholdt, og  træffer de overordnede beslutninger i klubben. Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien i kreds 16.
 2. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke købe for over kr. 1000,- uden godkendelse af formanden og kassereren. Andre skal på forhånd have tilladelse af formanden eller kassereren.